GR20160623 punt 8: Noodplanning - aanvaarding BNIP na-tourcriterium 2016 (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende dat op zondag 31 juli 2016 door Flanders Cycling Events VZW een wielerwedstrijd, genaamd 'na-tourcriterium', voor elite met contract wordt georganiseerd;

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

Overwegende dat het BNIP na-tour criterium 2016 op 25 mei 2016 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) na-tour criterium 2016 wordt aanvaard.

Artikel 2

Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegestuurd.