GR20160623 punt 24: Sport - AGB Ninove - omzetten werking subsidie naar prijssubsidie - goedkeuren bedrag (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de BTW-circulaire AAFisc nr 42/2015 van 10 december 2015;

Gelet op het verzoek van de raad van bestuur van het AGB Ninove om de werkingsubsidie 2016 om te zetten in een prijssubsidie voor de periode 1 juli – 31 december 2016;

Gelet op het verzoek van de raad van bestuur van het AGB Ninove om de investeringssubsidie 2016 om te zetten in een renteloze lening en het bedrag te minderen tot €83.300;

Overwegende dat het AGB Ninove volledig BTW plichtig is en ook het recht op BTW aftrek geniet;

Overwegende dat volgende bedragen stonden ingeschreven in het budget van de stad Ninove voor het AGB Ninove: €616.161,67 werkingssubsidies en €191.700,00 investeringssubsidies;

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het AGB Ninove wordt een renteloze lening toegekend van maximaal €83.300 voor het jaar 2016.

Artikel 2

De renteloze lening wordt uitgevoerd na het voorleggen van de betreffende facturen voor de investeringen.

Artikel 3

Het AGB Ninove wordt een prijssubsidie toegekend van €7,32 per euro omzet van de categorie individuele gebruikers volwassenen van het zwembad de kleine Dender