GR20160623 punt 20: cultuur - nieuwe straatnaam - principiële goedkeuring (daum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

Overwegende dat Matexi Pojects nv langs de Denderhoutembaan een nieuwe verkavelingsaanvraag indiende, en dat aan deze verkaveling straatnamen dienen toegekend te worden;

Overwegende dat in deze verkaveling de volgende namen aan vier straten kunnen gegeven worden, met als motivatie: verwijzingen naar de straatnamen in de directe omgeving (Kruisvijver en Ter Duyst behoorden tot de eigendommen van de Sint Corneliusabdij en de straatnamen in de voorgaande verkaveling verwijzen ook naar het abdijverleden, de huidig voorgestelde namen sluiten daar bij aan)

  • het deel in het verlengde van de Kruisvijverstraat wordt ook Kruisvijverstraat
  • het deel vanaf de Denderhoutembaan wordt Abtenstraat
  • het deel vanaf de Kloostermolenstraat tot aan de garages wordt Kruinscheringstraat
  • het T-gedeelte vanaf de nieuwe Kruinscheringstraat wordt Habijtstraat
  • het gedeelte vanaf de nieuwe Abtenstraat wordt Scapulierstraat

Gelet op de met eenparigheid van stemmen aanvaarde amendementen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de volgende straatnamen voor de nieuwe verkaveling aan de Denderhoutembaan:

  • het deel in het verlengde van de Kruisvijverstraat wordt ook Kruisvijverstraat
  • het deel vanaf de Denderhoutembaan wordt Abtenstraat
  • het deel vanaf de Kloostermolenstraat tot aan de garages wordt Patersweg
  • het T-gedeelte vanaf de nieuwe Patersweg wordt Witkapstraat
  • het gedeelte vanaf de nieuwe Abtenstraat wordt Kleemputstraat.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen zet de procedure in, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.