GR20160623 punt 2: Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering - woensdag 29 juni 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Gemeentelijke Holding NV in vereffening;

Gelet op de uitnodiging van 11 mei 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op woensdag 29 juni 2016 om 14u in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met 31.12.2015
  2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2015-31.12.2015 door de vereffenaars
  3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met 31.12.2015 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
  4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2015 tot en met 31.12.2015
  5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
  6. Stemming over de benoeming van de commissaris
  7. Vraagstelling

Overwegende dat de algemene vergadering enkel kennis neemt van de agendapunten gelet op de vereffening;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van woensdag 29 juni 2016.

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Gemeentelijke Holding in vereffening NV, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel.