GR20160623: korte agenda

Politie

1.       Politie - begrotingsrekening 2015 - vaststelling

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

2.       Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering -  woensdag 29 juni 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

3.       Secretariaat - Ilva - gewone algemene vergadering - dinsdag 28 juni 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Logistiek/patrimoniumbeheer

4.       Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat aan de aanpaler en toestaan recht van uitweg - goedkeuring ontwerp-akte

Sociale zaken

5.       Sociale zaken - opstart vrijwilligersloket - goedkeuring

6.       Sociale zaken - vergoedingsmodaliteiten vrijwilligers - goedkeuring

7.       Sociale zaken - vergoedingsmodaliteiten gelegenheidsmedewerkers - goedkeuring

Noodplanning

8.       Noodplanning - aanvaarding BNIP na-tourcriterium 2016

Financiën

9.       Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - vereffeningsrekening - goedkeuring

10.     Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2015 - kennisname

11.     Financiële dienst - jaarrekening 2015 ABG Ninove - goedkeuring

12.     Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2015 - advies

13.     Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2015 - vaststelling

14.     Financiële dienst - kerkfabriek - budgetwijziging 2016/1 - OLV Lichtmis Lieferinge - kennisname

Grondgebiedzaken

Openbare werken

15.     Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project Aquafin NIV 3005 - erosieproject - goedkeuring akte uitwinningsvergoeding Wouter Cosijns, akte voor een ondergrondse inneming Cons. Van Der Smissen, pachtvergoeding Paul Van Den Berge, akte vennootschap Patriboistel en pachtvergoeding Herman De Jonghe - goedkeuring vergoedingen

Mobiliteit

16.     Mobiliteit - Appelterre - Voorde: N45 snelheidsbeperking 70km/u-90km/u: goedkeuren voorstel Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

17.     Mobiliteit - Appelterre-  Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat - aanleg zebrapad voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking - stadswegen

Vrijetijdszaken

Onderwijs

18.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

19.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - wijziging

Cultuur en evenementen

20.     cultuur - nieuwe straatnaam - principiële goedkeuring

Cultuurcentrum

21.     Cultuurcentrum - goedkeuring organieke reglementen bibliotheek en cultuurcentrum

Jeugd

22.     Jeugd - goedkeuring aanpassing subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven

Sport

23.     Sport - interlokale vereniging regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2015 - goedkeuring

AGB De kleine Dender

24.       Sport - AGB Ninove - omzetten werking subsidie naar prijssubsidie - goedkeuren bedrag