GR20160623 AP9: Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de grote antiterreuractie waarbij ook Ninove onder vuur kwam te liggen

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

"Motivatie

Bij een grote antiterreuractie in de nacht van 17 op 18 juni in verschillende vooral Brusselse deelgemeenten is er ook een huiszoeking gebeurd in Ninove.

Volgens het gerecht waren er concrete aanwijzingen voor één of meerdere aanslagen. De verdachten worden verhoord en zullen voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Toelichting

Ik heb van Ninovieters die in de buurt van de Koepoort wonen vernomen dat er 's zondags om 11 uur Islamitische activiteiten plaatsvinden in de Koepoort waar steeds meer volk naartoe komt.

Op woensdagnamiddag staan er vaak kinderen te wachten aan de bibliotheek (kant Edmond De Deynstraat) die aan de passanten al verteld hebben dat ze daar Arabische les volgen.

Vragen

In hoeverre is het college van burgemeester en schepenen en de politie op de hoogte van de Islamitische activiteiten die 's zondagsvoormiddags doorgaan in de Koepoort. Wordt de Koepoort gebruikt als verdoken moskee? Zijn de personen bekend die deelnemen aan de activiteiten die daar plaatsvinden.

Zijn de personen die in een zaaltje van de bibliotheek of de Plomblom koranlessen geven in het Arabisch en/of het Nederlands gescreend en in hoeverre is men ervan overtuigd dat men aan kinderen geen extremistische prietpraat opdringt?"