GR20160623 AP8: Vraag van raadslid Joost Arents aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de verdrijvingsvakken op de Albertlaan te Ninove

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn vraag vermeld:

"Motivatie:

Tijdens de piekperiodes en de zware files is het door deze verdrijvingsvakken in principe niet mogelijk om voor degenen die links moeten afslaan dit vak op te rijden tenzij ze aanschuiven tot ze op de plaats zijn waar ze geen verdrijvingsvakken meer moeten overschrijden.

Dit houdt de doorstroming op en maakt de file langer.

Toelichting:

Iedere dag worden er overtredingen gemaakt door bestuurders die naar mijn mening terecht uit de file komen om verderop links af te slaan. Meestal moeten de automobilisten hiervoor over de verdrijvingsvlakken rijden wat in feite niet is toegelaten.

De vraag is welk nut deze verdrijvingsvakken hebben?

Tijdens de piek als het verkeer stil staat kan je toch de bestuurders die linksaf moeten niet kwalijk nemen dat deze zich op het volledig vrije vak begeven. Het zou toch al te gek zijn dat deze langer in de file moeten blijven aanschuiven omdat er zich een verdrijvingsvlak bevindt?

Ook voor de afslagstrook naar Denderhoutem is dit het geval. Tijdens de piekuren zet elke bestuurder zich meteen na het verkeerseiland dat zich bevind ter hoogte van Albertlaan 220 op het middelste vak om verderop aan de lichten linksaf richting Denderhoutem te rijden.

Al deze bestuurders begaan een inbreuk en kunnen een PV krijgen zeker als de politie de letter van de wet toepast ipv de geest wat spijtig genoeg ook gebeurt

Toch meen ik dat de bestuurders juist toedragen aan betere doorstroming en minder lange files want ze verlaten het filevlak vroeger dan voorzien.

Daarom zou ik volgende vragen willen stellen?

1.Wat is het juiste nut van die verdrijvingsvlakken? Waarom werden deze op het middelste rijvak getekend?

2.Stel dat ze daar staan om te voorkomen dat er wordt ingehaald; kan men die verdrijvingsvlakken dan niet beter vervangen door een inhaalbord?

3.Als dit een oplossing zou bieden; zijn jullie bereid om een voorstel uit te werken en dit aan te bieden aan AWV die uiteraard zal beslissen of ze deze verbetering( naar mijn mening) wil goedkeuren?"