GR20160623 AP7: Voorstel van raadslid Rudy Corijn tot aanpassing/verduidelijking van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 12.03.2016 - Appelterre - Neerstraat - aanbrengen witte onderbroken lijn

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn voorstel vermeld:

"Motivatie

Bij mail van donderdag 16 juni 2016 licht de bewoner van de woning, annexe garage  gelegen Neerstraat 159 haar bezwaren toe.

Uit het nazicht van het dossier en de  daarbij horende simulaties van de Lijn blijkt inderdaad dat het  betrokken onroerend goed ( woning + garage ) geenszins een bezwaar vormen bij de draaicirkelbewegingen van de voertuigen van de Lijn.

Toelichting:

Momenteel werd door de technische dienst de aan te brengen lijn gemarkeerd tot aan de tussengrens van de woningen met nr. 159 en 157.

Hierdoor kan betrokkene, alhoewel niet hinderlijk, niet meer parkeren voor de woning en de garage.

Voorstel tot aanpassing:

Artikel 1

Vanaf het kruispunt "Breeweg/Neerstraat" wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan tot aan de tussengrens van de woningen met nr. 161 en 159 en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd.

Signalisatie: In de Neerstraat op de perceelsgrens tussen huisnummers 161 en 159 wordt een verkeersbord E3 met onderbord Xc met opschrift xxx meter aangebracht.

Artikel 2 ( niet gewijzigd)

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de  Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid"