GR20160623 AP6: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de aanvraag voor flitspaal aan de scholen

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie

Een hele tijd geleden werd op de gemeenteraad unaniem een voorstel goedgekeurd om flitspalen te plaatsen aan de scholen. Toen ik nadien van de bevoegde Minister vernam dat er helemaal geen aanvraag was geweest, antwoordde de schepen dat het geen nut had maar dat hij de vraag toch formeel zou stellen en de beslissing van de gemeenteraad zou uitvoeren.

Graag stand van zaken!"