GR20160623 AP4: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het veiligheidsbeleid in onze stad

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie :

Het veiligheidsbeleid in onze stad laat te wensen over. De praktijk staat in schril contrast met de grote woorden die in de pers worden geventileerd.

Ik had graag hierover een debat."