GR20160623 AP3: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de problematiek van radicalisering in onze stad

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie :

Volgens de pers zouden er huiszoekingen gebeurd zijn in onze stad in het kader van een dreigende aanslag van geradicaliseerden.

Wat is de situatie in onze stad m.b.t. deze aangelegenheid? Over hoeveel mensen gaat het?  Op welke manier en sedert wanneer is de burgemeester op de hoogte ?

Welke maatregelen worden er genomen?"