GR20160623 AP2: Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de OCMW-voorzitter Lieven Meert in verband met de brief aan de bewoners van de Polderbaan betreffende de privé gracht tussen de percelen van de Polderbaan en de gronden van WZC Klateringen

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

"Een paar dagen nadat de bewoners(waaronder ikzelf) deze brief in hun bus kregen werd ik al meteen aangesproken door een aantal buren.

Ook zij waren verontwaardigd van de manier waarop u alle bewoners van  de aangrenzende percelen aanschreef.

Ik zou dan ook vooraleer in debat te gaan een aantal antwoorden willen krijgen op volgende vragen:

1.Beste Lieven, Heb jij deze brief zelf geschreven? Zo niet, wie schreef dan deze brief?

2. Indien jij die brief niet zelf hebt geschreven, heb je hem dan goed gelezen vooraleer je je handtekening plaatste?

3.Als ik deze brief hier nu herlees wat vind je zelf van de manier waarop de bewoners van de polderbaan worden aangesproken? En vind je dit de juiste manier om te bekomen wat je in feite wil?

4.Wat vinden de andere leden van het schepencollege over de manier waarop deze brief opgesteld is?

5.Hoeveel aannemers werden gecontacteerd in kader van openbare aanbesteding? Was dit de beste offerte?  Of de enigste? Heb je zelf de offerte doorgenomen? Wat vind je zelf van het bedrag van deze offerte? Vind je dat een correcte offerte? Of ben je ervan uitgegaan dat iemand anders deze offerte heeft afgetoetst? Maar wie dan?

6.Is dit een privé gracht? Of is de gracht eigendom van de stad?

7.Denk je dat dit de juiste manier was om het beoogde doel dat beschreven staat in de laatste alinea te bereiken?

Ik wacht jouw antwoorden af om hier verder in debat te gaan.