GR20160623 AP11: Mondelinge vraag van raadslid Guy D'haeseleer over de toestand in de Kerkhofstraat te Outer

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haesleer in zijn mondelinge vraag vermeld:

"Verschillende bewoners van de kerkhofstraat te Outer melden me volgende toestand , die reeds verschillende malen werd gesignaleerd aan de verschillende diensten:

Op adres Kerkhoftstraat 21 (ingang zijstraatje kerkhofstraat) is er een onhoudbare toestand ontstaan als gevolg van extreme verwaarlozing.  Er heerst een echte rattenplaag en de "tuin" van betrokkene is volledig verwilderd. Met als gevolg ondraaglijke stank in de zomer, ongedierte (vooral ratten),  overhangende bomen die de afsluiting van de omwonenden wegduwen, bomen die gewoonweg door de muur groeien, enz.. teveel om op te noemen

Het is duidelijk dat er hier sprake is van een ontoelaatbare toestand die ook gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden. In bijlage vindt u enkele foto's van de huidige toestand.

Mag ik het schepencollege verzoeken hier zo vlug als mogelijk maatregelen te nemen zodat de toestand genormaliseerd wordt?"