GR20170426: aanvullende korte agenda

AP1.   Voorstel van raadslid Jacques Timmermans tot inplanting van een nieuw RVT

AP2.   Voorstel van raadslid Guy D'haeseler tot opschorting van de uitvoering  van de huidige plannen mbt herinrichting Burchtstraat-Oudstrijdersplein-Beverstraat tot zolang de beloofde flankerende maatregelen niet zijn uitgevoerd

AP3.   Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aangaande de 'klantonvriendelijkheid voor rolstoelgebruikers' aan het stadhuis

AP4.   Interpellatie met vragen en moties (p2) van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van middenstand en openbare werken m.b.t. de handelskern versterkende maatregelen en de opwaardering van de straat

AP5.   Voorstel van raadslid Rudy Corijn tot schorsing van de verdere realisatie van een bijkomend jeugdhuis


Contact informatie