GR20160421 punt 3: Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

Gelet op de vraag van raadslid Guy D'haeseleer van Forza Ninove aan de voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij meldt dat Stania Van Loo om medische redenen langdurig afwezig zal zijn als gemeenteraadslid;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2016 houdende kennisneming van de afwezigheid van mevrouw Stania Van Loo als gemeenteraadslid;

Overwegende dat raadslid Guy D'haeseleer aan de voorzitter van de gemeenteraad, als fractieleider, vraagt om raadslid Hedwig Steenhout aan te stellen in de vervanging van Stania Van Loo;

Overwegende dat de heer Hedwig Steenhout de eerstvolgende opvolger is en bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Hedwig Steenhout;

Besluit:

Artikel 1

De heer Hedwig Steenhout legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 2

De heer Hedwig Steenhout treedt in de vervanging van raadslid Stania Van Loo.