GR20160421 punt 17: Cultuur - uitleendienst - uitleenreglement - gratis dienstverlening 2016 (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de uitleendienst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2014;  

Gelet op het retributiereglement op de uitleendienst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2014;

Overwegende dat er gratis dienstverlening is voor activiteiten die door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

Overwegende dat gratis dienstverlening ook mogelijk is voor activiteiten die niet door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

Overwegende dat deze activiteiten aan een of meer van de volgende criteria dienen te voldoen:

 • een duidelijk cultureel, kunstzinnig, sportief of sociaal karakter hebben,
 • het behoud van erfgoed stimuleren,
 • gemeenschapsvormend zijn,
 • een bovenlokale uitstraling hebben,
 • door de budgettaire en/of logistieke schaal de mogelijkheden van de eigen werking overstijgen;

Overwegende dat een aanvraag voor gratis dienstverlening minstens drie maanden voor de activiteit dient te gebeuren bij de dienst cultuur & evenementen en dat elke aanvrager de medewerking van de stad in het promotiemateriaal dient te vermelden;

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om over elke aanvraag te oordelen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2014, die het transporttarief in geval van gratis dienstverlening bepaalt;

Gelet op het retributiereglement op interventies van de brandweer;

Gelet op het retributiereglement op het ter beschikking stellen van elektriciteit, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2004,  waarop geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

Er wordt in 2016 gratis dienstverlening aan de volgende organisatoren gegeven:

 • hulporganisaties Rode Kruis en Vlaams Kruis
 • kerkfabrieken
 • Sint-Nicolaasvrienden vzw
 • Volleybalclub MEVOC (voor beachvolleybaltornooi)
 • organisatoren van muziekevenementen die deelnemen aan het muziekforum (Maspoe vzw, Ninoofse Feesten vzw, Ninove Event Productions vzw, Pekenrock)
 • leden van VHN en handelswijken (voor al hun activiteiten)
 • kerstmarkten Pollare en Okegem
 • VVV Ninove vzw
 • alle scholen op het grondgebied van Ninove
 • OCMW
 • Vriendenkring brandweer Ninove

Artikel 2

Er wordt in 2016 gratis dienstverlening aan de organisatoren van de volgende specifieke activiteiten gegeven:

 • alle wielerwedstrijden
 • provinciale, Vlaamse, nationale en internationale sportkampioenschappen
 • activiteiten in het kader van 'het goede doel' mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
 • carnavalsactiviteiten door niet-stedelijke instanties: Karnavalraad, Prinsencaemere, Ridders in de Wortelorde (kindercarnaval) en raadsdames
 • activiteiten ter gelegenheid van een dorps- of wijkkermis
 • activiteiten ter gelegenheid van Driekoningen
 • Schlagerfestival VK Ninove

Artikel 3

Bij interventies van de brandweer wordt het retributiereglement toegepast.

Artikel 4

De vervoerskosten worden aan de organisatie aangerekend volgens het tarief dat geldt voor een erkende vereniging, maar beperkt tot 200 euro per evenement.

Artikel 5

De gratis dienstverlening is niet van toepassing op het verbruik van elektriciteit.