GR20160421 korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1. Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming

2. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een gemeenteraadslid afwezig door ziekte.

3. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

Politie

4. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

5. Secretariaat - Eandis Assets - aanduiden vertegenwoordiger - 29 april 2016 - algemene vergadering

6. Secretariaat - Eandis Assets aanduiden plaatsvervanger - 29 april 2016 - algemene vergadering

7. Secretariaat - Algemene Vergadering Intergem en Eandis Assets - vrijdag 29 april 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Logistiek/patrimoniumbeheer

8. Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot openbare verkoop van diverse stadseigendommen

9. Logistiek/patrimoniumbeheer - bruikleen stadsgrond te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

Financiën

10. Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing

11. Financiële dienst - toetreding van Fingem als vennoot van Eandis Assets

Grondgebiedzaken

Openbare werken

12. Openbare werken - herinrichtingswerken kruispunt Den Dollar te Ninove - schadeclaim ingediend door de aannemer - goedkeuring onderhandeld minnelijk akkoord of dading tussen de medecontractanten

Mobiliteit

13. Mobiliteit - Ninove - Dam - verwijderen van 1 extra parkeervak rechtover het gebouw huisnummer 3 - aanbrengen van gele markeringen op de boordstenen ter hoogte van het reeds verwijderde parkeervak en het nieuw verwijderde parkeervak - stadswegen

14. Mobiliteit - Ninove - opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 - invoeren zonaal toegangsverbod 3,5 ton met onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening in het Doornkwartier - aanvullende verkeersreglementering ingevolge wijziging verkeerssituatie in de Vinkenstraat, de Fernand Tavernestraat en de aanleg van een rotonde - stadswegen - goedkeuring

Lokale economie

15. Lokale economie - actieve participatie aan het Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen' - goedkeuring

Vrijetijdszaken

Onderwijs

16. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - logo - akteneming

Cultuur en evenementen

17. Cultuur - uitleendienst - uitleenreglement - gratis dienstverlening 2016

Jeugd

18. Jeugd - Aanpassing convenant en uitbreiding van de opdracht van LEJO vzw

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts over de resultaten van het onderzoek van Test-Aankoop met betrekking tot de huisvuilzakken.

AP2. Interpellatie van raadslid Antoine Van Melkebeek over het ontginningsgebied steenbakkerij - diepe straten

AP3. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van sport betreffende het vernieuwde online ticketsysteem voor de deelname aan sportkampen

AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepen over de parkeerretributies aan brandweerlui tijdens diensturen