GR20160421 AP9: Interpellatie van raadslid Levi Verberckmoes aan de bevoegde schepen over de Brakelsesteenweg (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Levi Verberckmoes in zijn interpellatie vermeld:

"Dinsdag 12 april was er een infoavond in de zaal de Pax ,over de herinrichting van de Brakelsesteenweg, meer bepaald over het geplande winkelcentrum daar , met de partners van Wegen en verkeer,  ontwerpbureau Arcadia en projectontwikkelaar Mitisca.

Dit winkelcentrum stoot op veel verzet.  De bedoeling van een infoavond is wel degelijk informatie te geven. Helaas ontvingen de aanwezigen geen info op hun vragen.

Mijn vragen zijn:

  • Waar waren de leden van het Ninoofse schepencollege?
  • Wat zal er gebeuren als de werken starten voor de handelaars ,want die zullen zeker en vast omzetverlies lijden. Afbetaling en personeelskosten… Zullen zij kunnen een beroep doen op OCMW steun?
  • Hoe lang zullen de geplande werken duren?
  • Hoe zal de stad de gewijzigde verkeerssituatie ten gevolge van de werken opvangen?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen ten aanzien van de handelskern om ook hun winkels nog aantrekkelijk te houden?"