GR20160421 AP7: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van openbare werken aangaande de stand van zaken van het dossier Hazeleerstraat (aanleg voetpad en rooien bomen) te Okegem (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

Het in de titel aangehaalde dossier " Hazeleerstraat" te Okegem werd reeds meermaals aangekaart op deze gemeenteraad.

Tijdens de zitting van 18/06/2015 , bijna een jaar geleden dus, gaf de schepen enige duidelijkheid ter zake en melde dat er eerst een rioleringsonderzoek moest worden gedaan teneinde de opgelopen schade aan riolering vast te stellen.

Toelichting:

Via mail melden de bewoners mij dat er ondertussen op heden ter plaatse geen enkele beweging wordt vastgesteld en zij wensen te weten hoever het dossier staat.

Hoewel jaarlijks voorzien blijken de snel groeiende platanen niet gesnoeid. 

Vragen:

  1. Kan de schepen mij schetsen welke inspanningen er in dit dossier sedert juni 2015 tot op heden gedaan werden?
  2. Wat zijn de resultaten van het rioolonderzoek, voor zover dit inmiddels werd uitgevoerd. Zo niet waarom werd dit, alhoewel gemeld aan deze gemeenteraad, niet uitgevoerd ?
  3. Waarom werden de bomen nog niet gesnoeid ?
  4. Welke is de verdere planning en timing in dit dossier, zowel inhoudelijk als naar uitvoering?
  5. Concreet graag de correcte stand van zaken in dit dossier"