GR20160421 AP4: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepen over de parkeerretributies aan brandweerlui tijdens diensturen (datum van publicatie 02.05.2016)

 

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

"Verscheidene brandweerlui hebben mij gemeld dat zij nog steeds parkeerretributies op het Paul De Montplein ontvangen, wanneer zij hun wagen daar parkeren tijdens diensturen.

Tijdens de discussies over de parkeerretributie werd nochtans overeengekomen dat de brandweerlui in functie. Bijvoorbeeld tijdens een wachtdienst voor de ziekenwagen, dispatch, of voor een dringende interventie/ oefening of andere gebeurtenis voor dewelke hun aanwezigheid in de brandweerkazerne is vereist, zij mits voorleggen van hun brandweerkaart aan het raam, gratis kunnen parkeren voor de duur van hun aanwezigheid ter plaatse.

Mag ik u vragen:

  • Waarom de betrokken brandweerlui ondanks de afspraken nog steeds worden beboet?
  • Welke maatregelen zullen genomen worden om de parkeerwachters terdege te informeren over de overeengekomen afspraken?"