GR20160421 AP14: Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan schepen Paul De Schepper in verband met de hervorming van de dekenaten waardoor er waarschijnlijk nog enkele kerken zullen moeten sluiten in Groot-Ninove (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

"Motivatie

Door de hervorming van de dekenaten van 34 naar 10 in Oost-Vlaanderen zullen deze onderling ook veel meer moeten gaan samenwerken. Deze beslissing werd genomen door het bisdom Gent wegens het dalend aantal priesters en het dalend aantal kerkgangers.

Er werden 10 nieuwe dekens aangesteld die een dekenale ploeg van geestelijken en vrijwilligers zullen samenstellen. De dekens zijn aangesteld door de bisschop, maar wachten nog op een officiële benoeming. Hun taak verandert niet in vergelijking met vroeger. Ze blijven als pastoor diensten leiden en zullen samen met hun dekenale ploeg een agglomeratie van parochies coördineren.

Toelichting

Door deze fusie van dekenaten onderling zal Ninove in het dekenaat Aalst ondergebracht worden en dit betekent voor ons dat er waarschijnlijk enkele kerken zullen sluiten.

Vragen

  • Wat betekent dit voor Groot-Ninove?
  • Zullen er enkele kerken gesloten worden?
  • Zullen die kerken ontwijd worden en wat gaat er met deze kerken gebeuren? Is er al een bestemming voor?"