GR20160421 AP13: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche met betrekking tot chaotisch parkeren in de Eichemstraat (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie / toelichting:

Al van voor de heraanleg van de Eichemstraat werd het verkeer dikwijls gehinderd door een lange rij geparkeerde voertuigen, vooral in de buurt van het kruispunt met de Berrebroeckstraat. Tussen de Cauterdreef en de Berrebroeckstraat was er toen nog parkeerstrook waardoor de geparkeerde auto's daar het doorgaand verkeer niet hinderden.

Sinds de heraanleg kan er echter nergens meer op parkeerstroken worden geparkeerd, enkel nog op de straat. Alleen blijkt uit de dagelijkse realiteit dat het kruisen van gemotoriseerd verkeer zo wordt bemoeilijkt, regelmatig moet worden uitgeweken op het voetpad om een tegenligger door te laten en ook wagens deels op het voetpad gaan parkeren.

Ons voorstel houdt in om, net zoals in bijv. Preulegem of de Brusselseheerweg, parkeervakken af te bakenen om het parkeren in de Eichemstraat te organiseren en kruisend verkeer voldoende uitwijkmogelijkheden te bieden zodat niemand over het voetpad moet uitwijken. Dergelijke parkeervakken hebben als positief neveneffect dat de snelheid naar beneden gaat, ook zonder bloembakken aan het begin van een parkeerstrook.

Vragen:

  • Is de schepen van mobiliteit op de hoogte van dit probleem?

Motie:

De gemeenteraad vraagt het CBS om het afbakenen van parkeervakken in de Eichemstraat in de buurt van het kruispunt met de Berrebroeckstraat, op de volgende verkeerscommissie te agenderen en de gemeenteraad op de hoogte te houden van het advies van de verkeerscommissie."