GR20160421 AP1: Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts over de resultaten van het onderzoek van Test-Aankoop met betrekking tot de huisvuilzakken (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Gerd Rassaerts in zijn interpellatie vermeld:

"Onze fractie kaartte reeds meermaals de slechte kwaliteit van de huisvuilzakken aan. Deze terechte opmerkingen werden steeds weggelachen door de schepen wegens ongegrond.

Uit een recent onderzoek van Test-Aankoop blijkt echter dat deze klachten meer dan gegrond waren. Bovendien blijkt dat de Ninovieters jarenlang bestolen werden wanneer ze huisvuilzakken van 49 liter aankochten. In realiteit was de capaciteit slechts 29 liter. Hierdoor betaalden de Ninovieter dus maar liefst de helft teveel voor die zakken.

  • Wat is de reactie van de schepen op dit onderzoek?
  • Op welke manier zal de stad er voor zorgen dat de kwaliteit van de zakken voldoet aan de normen?
  • Op welke manier zullen de Ninovieters schadeloos gesteld worden?"