GR20160323 punt AP6:Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche met betrekking tot het project synthetisch DNA

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie / toelichting:

In het Lente akkoord staat onder punt 42 'We realiseren een project van synthetisch DNA'. Dat is inderdaad een element dat potentiële dieven kan afschrikken om naar Ninove af te zakken. Alleen zijn we al meer dan halfweg deze bestuursperiode en als ik zie hoe lang jullie er over doen om punten uit het Lente-akkoord gerealiseerd te krijgen, zoals het cameradossier (pt 44 Lente-akkoord), dan vrees ik een beetje voor de zaak…

Vraag:

Wat is de planning voor dit initiatief van synthetisch DNA?"