GR20160312 punt 9: Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.9.2013 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek :

Voor de politieke vertegenwoordiging :

Voor N-VA:

 • Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge
 • Patrick Roossens, Pamelstraat 57, 9400 Ninove

Voor Forza Ninove :

 • Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove (ontslagnemend)
 • Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

Voor SP.A / Groen:

 • Robby Ricour , Fonteinstraat 40 Okegem
 • Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

Voor Open VLD :

 • Stijn Souffriau, Denderhoutembaan 172, Ninove
 • Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

Voor CD&V :

 • Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Ninove;

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

 • Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove
 • Philippe Meyer, Centrumlaan 44/6, 9400 Ninove
 • Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove; (ontslagnemend)

Voor de jeugdraad:

 • An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare (ontslagnemend)

Voor de gebruikers :

 • Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
 • Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove
 • Isabel Vanderschueren, Geraardsbergsestraat 13, 9400 Ninove
 • Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke
 • Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke;

Gelet op het e-mailbericht dd. 14.1.2016 van de heer Stijn Vermassen, fractieleider Sp.a-Groen, waarin hij meldt dat de heer Robby Ricour als lid van de bib-beheerraad wordt vervangen door de heer William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare ;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Dhr. Robby Ricour wordt in de bib-beheerraad – als afgevaardigde van Sp.a-Groen - vervangen door dhr. William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare.