GR20160312 AP6: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de beloofde overlegvergadering 'verkeersremmers' (datum van publicatie 23.03.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

Het is intussen al even geleden dat schepen Vande Winkel de belofte deed om een commissie te organiseren rond verkeersremmers. Op Ninoofs grondgebied zijn er momenteel verschillende soorten verkeersremmers en die hebben één ding gemeen, namelijk dat ze gevaarlijk zijn en vooral contraproductief. Een uniformisering en vooral een aanpassing van de huidige systemen dringt zich op.

Toelichting:

Als het gaat over asverschuivingen valt het op dat in het gros van de omringende gemeenten bij asverschuivingen of wegversmallingen ook voorrangsregels worden voorzien om haantjesgedrag te voorkomen. In Ninove niet. Dat hebben we eerder al aangekaart, maar zonder gevolg. Het is te zeggen, met gevolg… want met de regelmaat van de klok lezen we in de krant dat er weer iemand op een asverschuiving of verkeersremmer terecht is gekomen. Onlangs was het in mijn buurt weer prijs, op de Aardeweg. Laat het dus duidelijk zijn dat het plaatsen van verlichting geen zoden aan de dijk brengt als de kern van het probleem niet wordt aangepakt.

Vragen:

  • Wanneer zal de beloofde overlegvergadering rond verkeersremmers?
  • Waarom worden er in tegenstelling tot omringende gemeenten, in Ninove geen voorrangsregels voorzien t.h.v. verkeersremmers?
  • Volstaan het groot aantal ongelukken aan asverschuivingen of wegversmallingen dan niet om u te doen inzien dat er dringend iets met gebeuren?
  • Bent u het ermee eens dat, in de huidige situatie zonder voorrangsregels en met eerste hindernis op eigen rijstrook, de 'sportieve' bestuurders net aangezet worden om de snelheid op te drijven en van ver al te gaan spookrijden om hun 'voorrang' af te dwingen?
  • Bent u het ermee eens dat die verkeersremmers daarmee aan hun doel voorbij schieten, namelijk om vooral die 'sportieve' bestuurders te dwingen om te vertragen?
  • Waarom zijn de wel goed werkende asverschuivingen zoals die bestonden in de Van Langenhaeckestraat in Appelterre nog steeds niet teruggeplaatst?"