GR20160312 AP5: Amendement van raadslid Werner Somers op punt 17 van de gemeenteraadszitting van 3 maart 2016 (datum van publicatie 23.03.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn amendement op agendapunt 17 van de gemeenteraad van 3 maart 2016 vermeld:

"Artikel 1

In artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit wordt de volgende wijziging aangebracht:

De woorden "Verbodsbord C1 tegenover de woning Wildendries huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)" worden vervangen door de woorden:

"Verbodsbord C1, aangevuld met een onderbord met de vermelding 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' tegenover de woning Wildendries huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)".

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe in de Wildendries te Aspelare plaatselijk verkeer toe te laten in de richting van de Geraardsbergsesteenweg tussen enerzijds de aansluiting van de Wildendries op de Geraardsbergsesteenweg tegenover het Schoolstraatje alsook de woning aan de Wildendries 16 en anderzijds het kruispunt van de Wildendries met de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van de Wildendries 6. Daarom dient het verbodsbord C1 tegenover de woning aan de Wildendries 16 (rijrichting Geraardsbergsesteenweg) te worden aangevuld met een onderbord met de vermelding 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Indien in dit gedeelte van de Wildendries geen plaatselijk verkeer wordt toegelaten in de richting van de Geraardsbergsesteenweg, moeten de bewoners die van het dorp van Nederhasselt komen en zich naar hun woning begeven, tot twee maal de drukke Geraardsbergsesteenweg kruisen."