GR20160312 AP2: Interpellatie van raadslid J. Arents aan het college i.v.m. een klachtmail van een bezoeker aan het zwembad "De kleine Dender" (datum van publicatie 23.03.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

"Toelichting:

Op 7 januari stuurde een bezoeker( identiteit bezoeker hier geschrapt maar is gekend bij de schepen)  van het zwembad een email naar schepen Marc Torrekens over de aanwezige redders i.v.m. hun onvoldoende verantwoordelijk gedrag en uitvoering van hun taak als redders.

Lees de mail in bijlage.

Vragen:

  • Welke stappen heeft de schepen ondernomen om de positieve bijdrage van deze bezoeker te laten onderzoeken?
  • Is er een gesprek geweest met de betrokken redders? Wie heeft dat gesprek gevoerd en wat waren de reacties van de redders? Werd er tijdens het gesprek(als dat plaatsvond) gewezen op hun takenpakket, hun verantwoordelijkheid alsook de negatieve uitstraling van het zwembad door hun gedrag?
  • Werden deze redders nadien steekproefsgewijs geobserveerd door hun diensthoofd?
  • Waarom heeft de schepen of het diensthoofd geen enkele reactie geschreven op deze mail? Is de schepen of het diensthoofd bereid om een antwoord te schrijven ( zei het veel te laat) naar de bezoeker en hem/haar te informeren over de genomen maatregelen? "

 

-------- Doorgestuurd bericht --------­ Van:: ·

Datum: 7 januari 2016 10:05

Onderwerp:Zwembad Ninove

Aan: marc.torrekenslaninove.be

 

Geachte heer Torrekens,

In uw hoedanigheid van Schepen van Sport vraag ik u even aandacht te schenken aan deze mail.

Deze laatste week bezocht ik samen met mijn kinderen en kleinkinderen tweemaal het zwembad in Ninove.

De eerste maal op zondag 3 januari in de late voormiddag en een tweede maal gisteren -woensdag 6 januari vanaf 15u00.

Mijn zoon ging in het water samen met zijn dochterge van 3 jaar en haar nichtje van 5 jaar. Mijn dochter en ikzelf installeerden ons aan het raam van de cafetaria met een goed zicht op het zwembad.

Rond 15u15 is mijn zoon in het water gegaan met de twee kleintjes en dit tot ongeveer 17u00. Ondertussen verbleven mijn dochter en ik in de cafetaria met zicht op het kinderbad, wildwaterbaan en golfslagbad.

Twee redders - een man met bril en een jongere vrouw met donker lang haar - zaten op een stoel naast elkaar elk met het gezicht in een andere richting gedraaid. Ze leunden samen op de ballustrade van het golfslagbad en zaten te keuvelen.

Een half uur later zaten zij nog altijd in dezelfde positie samen te lachen en te praten. Om 17u15 nog steeds!

Op geen enkel ogenblik heb ik het gevoel gekregen dat zij daar alert aanwezig waren en dat zij de spelende, zwemmende massa in het oog hielden. Ze gaven de indruk daar op een "koffieklets" te zitten.

Ik ken natuurlijk hun takenpakket niet maar de aanblik van twee "redders" die op die manier meer dan 2 uur lang aan een ballustrade "hangen" getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin en dynamisme. Ik zou er van uitgaan dat ze op zijn minst om het kwartier eens een rondje lopen en toezicht houden over de algemene veiligheid.

In het grote bad waren een aantal zwemmeesters en ook leden van een zwemclub aan het oefenen. Deze zwemmers worden in het oog gehouden door hun begeleiders maar ik vond dat langs de kant van het kinderbadje en de andere baden niet genoeg toezicht werd gedaan. Van waar zij zaten was het ook niet mogelijk om alles in het oog te hebben.

De bezoekers aan twee tafeltjes naast ons maakten eenzelfde opmerking en bevestigden dat dit altijd zo was. Ik vermoed dus dat het geen alleenstaand feit is en het over geen toevalligheid gaat.

Ik vond het dan ook mijn plicht om dit eens te signaleren zonder deze redders daarvoor in diskrediet te brengen maar misschien mogen ze toch even geïnformeerd worden dat het geen geruststellende aanblik geeft als zij op een dergelijke manier de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen verzekeren.

Op zondag heeft mijn dochter dezelfde vaststelling gedaan toen zij het zwembad bezocht tussen 11u00 en 13u00.

In de hoop dat deze mail een positieve bijdrage kan zijn aan het imago van uw diensten dank ik u voor het lezen hiervan.