GR20160303 punt 9: Sociale zaken - zorginnovatiecluster - vervanging lid raad van bestuur (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de e-mail van 1 februari 2016 van burgemeester Tania De Jonge, waarin zij de vraag stelt om zich te laten vervangen door schepen Alain Triest in de raad van bestuur van de zorginnovatiecluster;

Gaat over tot geheime stemming;

  • Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:
  • Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 29
  • Aantal uitgebrachte stemmen op naam van Alain Triest: 23
  • Aantal ja-stemmen: 23
  • Aantal nee-stemmen: 1
  • Aantal onthoudingen: 5

Besluit:

Artikel 1

Als afgevaardigde van de stad voor de raad van bestuur van Zorginnovatiecluster wordt de heer Alain Triest aangeduid.

Artikel 2

Deze beslissing zal gestuurd worden naar Zorginnovatiecluster vzw, Keizerplein 42, 9300 Aalst.