GR20160303 punt 8:Sociale zaken - Logo Dender vzw - wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2013 - aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de raad van bestuur (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 betreffende de toetreding tot het lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw en de goedkeuring van de statuten;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2013 betreffende de wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013 en de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur;

Gelet op de statuten van Logo Dender vzw (lokaal gezondheidsoverleg Dender vzw, voorheen lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw) die werden goedgekeurd op de statutaire algemene vergadering op 14 november 2012;

Gelet op de vraag van Logo Dender vzw om een kandidaat vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

Overwegende dat mevrouw Tania De Jonge in de gemeenteraad van 11 maart 2013 aangeduid werd als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

Overwegende dat de stad Ninove deel uitmaakt van de regio die Logo Dender vzw bestrijkt;

Overwegende dat het stadsbestuur Ninove deel uitmaakt van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

Gelet op de e-mail van 1 februari 2016 van burgemeester Tania De Jonge om zich te laten vervangen door schepen Alain Triest;

Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

  • Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 29
  • Aantal uitgebrachte stemmen op naam van Alain Triest: 27
  • Aantal ja- stemmen: 27
  • Aantal nee-stemmen: /
  • Aantal onthoudingen: 2

Besluit:

Artikel 1

Als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw wordt de heer Alain Triest aangeduid.

Artikel 2

De beslissing van  de gemeenteraad van 11 maart 2013 waarbij mevrouw Tania De Jonge werd aangesteld als kandidaat vertegenwoordiger in de algemene vergadering en als lid van de raad van bestuur van Logo Dender vzw wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze beslissing zal gestuurd worden naar Logo Dender vzw, Kareelstraat 100 bus 1, 9300 Aalst.