GR20160303 punt 7: Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2015 - kennisgeving (datum van publicatie 23.03.2016)

De gemeenteraad keurde op 20 december 2007 het reglement en de procedure klachtenbehandeling goed.

Artikel 6 § 1 van het klachtenreglement bepaalt dat driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

Artikel 6 § 2 van het klachtenreglement bepaalt dat jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

Het college van burgemeester en schepenen nam op 12 mei 2015 akte van de behandelde klachten in de periode januari – april 2015, op 28 juli 2015 van de behandelde klachten in de periode mei – juli 2015, op 27 oktober 2015 van de behandelde klachten in de periode augustus  2014 – oktober 2014 en op 2 februari 2016 van de behandelde klachten in de periode november  2014 – december 2014.

Aan de gemeenteraad wordt een overzicht van de behandelde klachten in de periode januari 2015 - december 2015 voorgelegd.