GR20160303 punt 5: Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot onderhandse verkoop van drie perceeltjes stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove aan de aanpalers - goedkeuring ontwerp-akten (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2015 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van drie perceeltjes stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1663P2, 1663R2 en 1663L2, aan de aanpalers, om hun toe te laten om hun eigendommen op deze manier langs de Salamanderweg te ontsluiten;

Overwegende dat de verkoopprijs werd vastgesteld op:

- € 2.460 voor het perceel nr. 1663P2 (voorheen deel van nr. 1663N2), met een oppervlakte van 41 m², waarvoor de heer Geert Torrekens en mevrouw Brigitte Van Wilder, zich kandidaat-kopers hebben gesteld, als eigenaars van het perceel kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1667B2

- € 1.920 voor het perceel nr. 1663R2 (voorheen deel van nr. 1663N2), met een oppervlakte van 32 m², waarvoor mevrouw Chantal Vandervoorde, zich kandidaat-koper heeft gesteld, als eigenaar van het perceel kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1667Y

- € 780 voor het perceel nr. 1663L2, met een oppervlakte van 13 m², waarvoor de heer Christoph Kina en mevrouw Sabrina Paci, zich kandidaat-kopers hebben gesteld, als eigenaars van het perceel kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1667W;

Gelet op het opmetingsplan van 22 september 2015, opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn, waaruit blijkt dat na splitsing en opmeting van het perceel stadsgrond nr. 1663N2, lot 1, waarvoor de heer en mevrouw Torrekens-Van Wilder een kandidatuur hebben ingediend, een oppervlakte heeft van 41 m² en lot 2, waarvoor mevrouw Chantal Van Der Voorde, een kandidatuur heeft ingediend, een oppervlakte heeft van 32 m²;

Overwegende dat het perceel nr. 1663N2 op 15 oktober 2015 kadastraal werd gesplitst in de nrs. 1663P2 (lot 1) en 1663R2 (lot 2);

Gelet op het schattingsverslag van 20 oktober 2015 van landmeter-expert Robrecht Cosijn en het schattingsverslag van 27 oktober 2015 van landmeter-expert Guido De Saedeleer;

Overwegende dat de percelen voor de stad van geen verder nut zijn en deze perceeltjes voor de aanpalers de enige mogelijkheid vormen om hun eigendom langs de Salamanderweg te ontsluiten zodat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd is;

Gelet op de ontwerp-akten van verkoop, opgemaakt door notaris Ingrid Evenepoel te Ninove;

Besluit:

met 15 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Veerle Cosyns, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder)
7 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)
5 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

Artikel 1

De onderhandse verkoop van drie perceeltjes stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove, wordt als volgt goedgekeurd:

- het perceel kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1663P2 (voorheen deel van nr. 1663N2), met een oppervlakte volgens meting van 41 m², aan de heer Geert Torrekens en mevrouw Brigitte Van Wilder, Coppenslaan 16, 1570 Galmaarden, tegen de prijs van € 2.460

- het perceel nr. 1663R2 (voorheen deel van nr. 1663N2), met een oppervlakte volgens meting van 32 m², aan mevrouw Chantal Vandervoorde, Ninoofsesteenweg 381, 1750 Lennik, tegen de prijs van € 1.920

- het perceel nr. 1663L2, met een oppervlakte van 13 m², aan de heer Christoph Kina en mevrouw Sabrina Paci, Polderbaan 12, 9400 Ninove, tegen de prijs van € 780.

Artikel 2

De ontwerp-akten worden goedgekeurd.

Artikel 3

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akten.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.