GR20160303 punt 4bis:Secretariaat - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Ninove - vervanging vertegenwoordiger (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de vertegenwoordiging van de stad in het PWA werd aangeduid;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij er nieuwe mandatarissen moesten aangeduid worden volgens de vereiste voorschriften, nl. leden uit de gemeenteraad, en leden uit de gemeenteraad met raadgevende stem, vertegenwoordigers uit de Nationale Arbeidsraad en vertegenwoordigers met raadgevende stem uit de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de heer Robby Ricour werd aangesteld als vertegenwoordiger van de stad met raadgevende stem;

Overwegende dat de heer Robby Ricour ontslag indient als vertegenwoordiger;

Gelet op de kandidatuur van de heer Ronny De Wetter als vervanger voor de heer Ricour;

Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

  • Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 25
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 25
  • Aantal stemmen op naam van Ronny De Wetter: 25
  • Aantal nee-stemmen: /
  • Aantal onthoudingen: /

Overwegende dat de heer Ronny De Wetter de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Robby Ricour als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

Artikel 2

De heer Ronny De Wetter wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in het PWA.

Deze aanstelling geldt voor de duur van de bestuursperiode.

Artikel 3

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar het PWA, Centrumlaan 98 te 9400 Ninove.