GR20160303 punt 4: Secretariaat - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove - vervanging lid raad van bestuur (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de vertegenwoordiging van de stad in het PWA werd aangeduid;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij er nieuwe mandatarissen moesten aangeduid worden volgens de vereiste voorschriften, nl. leden uit de gemeenteraad, en leden uit de gemeenteraad met raadgevende stem en vertegenwoordigers uit de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 waarbij mevrouw Tania De Jonge werd aangesteld als vertegenwoordiger met raadgevende stem;

Overwegende dat mevrouw Tania De Jonge haar ontslag indient als vertegenwoordiger;

Overwegende dat mevrouw Tania De Jonge moet vervangen worden;

Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

  • Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 25
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 25
  • Aantal stemmen op naam van Alain Triest: 25
  • Aantal nee-stemmen: /
  • Aantal onthoudingen: /

Overwegende dat de heer Alain Triest de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Tania De Jonge als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

Artikel 2

De heer Alain Triest wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

Deze aanstelling geldt voor de duur van de bestuursperiode.

Artikel 3

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar het PWA, Centrumlaan 98 te 9400 Ninove.