GR20160303: aanvullende agenda

AP2. Interpellatie van raadslid J. Arents aan het college i.v.m. een klachtmail van een bezoeker aan het zwembad "De kleine Dender"

AP3. Interpellatie van raadslid W. Somers aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel betreffende de score van 0/10 die de stad Ninove behaalde op een test van Het Nieuwsblad inzake openbaarheid van bestuur

AP4. Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de te late opruiming na een ongeval met een vrachtwagen op de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare

AP5. Amendement van raadslid Werner Somers op punt 17 van de gemeenteraadszitting van 3 maart 2016

AP6. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de beloofde overlegvergadering 'verkeersremmers'

AP7. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de stand van zaken van de gemeentelijke parkeerverordening

AP8. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan Paul De Schepper, schepen van financiën omtrent het gebruik van het elektriciteitsnet

AP9. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Paul De Schepper betreffende de contante belasting op het leuren op de openbare weg