GR20150910 Punt 5. Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen- statutenwijziging - goedkeuring (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de uitnodiging van Toerisme Oost-Vlaanderen van 16 juli 2015 waarbij voorgesteld wordt om een statutenwijziging door te voeren;

 

Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen moeten goedgekeurd worden op de buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 24 september 2015;

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de stad moet gemachtigd worden om de voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren;

 

 

Beslist

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De vertegenwoordiger van de stad wordt gemachtigd om de voorgestelde statutenwijzigingen van Toerisme Oost-Vlaanderen goed te keuren op de buitengewone Algemene Vergadering van 24 september 2015.

 

 

 

Artikel 2

 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar Toerisme Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.


Contact informatie