GR20150910 Punt 4. Secretariaat - PBO - gewone en buitengewone algemene ledenvergadering - woensdag 23 september 2015 (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen (PBO);

 

Gelet op de uitnodiging van 26 juni 2015, ontvangen op 7 juli, waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene ledenvergadering van PBO op woensdag 23 september 2015 om 18.00 uur;

 

Gelet op de uitnodiging van de gewone en buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

                  Gewone Algemene Vergadering

  1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  2. Werkingsverslagen eerste semester 2015 - Toelichting
  3. Jaarrekening en balans eerste semester 2015 - Toelichting
  4. Verslag van de verificateur
  5. Goedkeuring jaarrekeningen en balans eerste semester 2015 - Kwijting
  6. Varia

 

                 Buitengewone Algemene Vergadering

                  1.   Verslag van de Raad van Bestuur

                  2.   Beslissing tot ontbinding van de vzw Provinciale Brandweerschool van
                        Oost-Vlaanderen – Indien er een netto-actief overblijft, bestemming van dit netto-                actief, overeenkomstig de statuten (4/5-meerderheid van de stemmen van de                      aanwezige of vertegenwoordigde leden)

                  3.   Jaarrekening en balans – toestand op 15 september 2015

                 4.   Verslag van de verificateur

                 5.   Goedkeuring jaarrekening en balans per 15 september – kwijting

                 6.   Beslissingen inzake de vereffening

                 7.   Volmachten tot het verrichten van de formaliteiten inzake neerleggingen en                           publicaties

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de gewone en buitengewone algemene ledenvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering;

 

Gelet op de beslissing van vandaag waarin de gemeenteraad instemde met de ontbinding van de vzw Provinciale Brandweerschool;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van de PBO.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de PBO op woensdag 23 september 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan PBO, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

 

 


Contact informatie