GR20150910 Punt 16. Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2015/1 - kerkfabriek Sint Amandus Outer en Sint Petrus Meerbeke (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de visienota “Toekomst Ninoofse parochiekerken”;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 houdende goedkeuring van de meerjarenplanwijziging  2014 -2019 / 1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 houdende goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer en Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Petrus Meerbeke van 29 mei 2015 waarbij de budgetwijziging 2015/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Amandus Outer van 7 juni 2015 waarbij de budgetwijziging 2015/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent voor de budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer van 7 juli 2015;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent voor de budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke van 28 juli 2015;

 

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat beide kerkfabrieken kredieten verschuiven tussen verschillende jaren van het goedgekeurde meerjarenplan;

 

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Maria Keymolen, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

1 onthouding (Joost Arents)

 

 

Artikel 1

 

Van de budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer en van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt akte genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

Bijkomende toelage

St.Amandus Outer

0,00 €

St.Petrus Meerbeke

6.994,63 €

 

 

Artikel 3

 

Kerkfabriek

Bijkomende toelage

St.Amandus Outer

0,00 €

St.Petrus Meerbeke

199.000,00 €

 

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.


Contact informatie