GR20150910: Korte agenda(datum van publicatie 23/09/2015)

Politie

1.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie voor de dienst operaties

2.       Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2015

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

3.       Secretariaat - vzw Provinciale Brandweerschool - ontbinding

4.       Secretariaat - PBO - gewone en buitengewone algemene ledenvergadering - woensdag 23 september 2015

5.       Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen- statutenwijziging - goedkeuring

Logistiek/patrimoniumbeheer

6.       Logistiek/patrimoniumbeheer - desaffectatie en kosteloze overdracht tuin Proosdij Denderwindeke aan OCMW-Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

7.       Logistiek/patrimoniumbeheer - desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Dokstraat met Hoendersveld te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

8.       Logistiek/patrimoniumbeheer - openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Pollare - goedkeuring

Personeelsdienst

9.       Personeel - aanpassing organogram en personeelsformatie

10.     Personeel - wijziging rechtspositieregeling

Communicatie

11.     Dienst communicatie - reglement ereburgerschap

Sociale zaken

12.     Sociale zaken - project occasionele kinderopvang

 

Financiën

13.     Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2014 - goedkeuring

14.     Financiële dienst - opdrachthoudend samenwerkingsverband voor milieu land van Aalst - ILvA - borgstelling 

15.     Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2014 - advies

16.     Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2015/1 - kerkfabriek Sint Amandus Outer en Sint Petrus Meerbeke

17.     Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - verslagen van de commissaris conform artikel 243 bis van het gemeentedecreet- kwijting

Grondgebiedzaken

Openbare werken

18.     Openbare werken - definitief voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem over een afstand van ongeveer 210 meter - gunstig advies

19.     Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke - voorlopige goedkeuring rooilijnplan - voorlopige goedkeuring onteigeningsbundel

20.     Openbare Werken - Esdoornstraat en Aalstersesteenweg - uitbreiding waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling - goedkeuring

Mobiliteit

21.     Mobiliteit - Ninove - Brakelsesteenweg - parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen tussen de woningen huisnummer 73 tot en met 91 - inrichten van een laad- en loszone op de parkeerplaatsen - Brakelsesteenweg te Ninove rechtover de woning huisnummer 47 (kant Elan)

22.     Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van huisnummer 8 - stadswegen

23.     Mobiliteit - opheffing gemeenteraadsbesluit 23 april 2015 - betalend parkeren - opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - stadswegen

 

Vrijetijdszaken

Onderwijs

24.     Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - individueel DBFM-contract - aanvulling en wijzigingen - goedkeuring

 

Cultuur en evenementen

25.     Cultuur - Fiesta Europa - 18-19-20 september 2015 - uitbreiding locatie

 

Cultuurcentrum

26.     Cultuurcentrum De Plomblom - vervanging afgevaardigde beheersorgaan

 

Bibliotheek

27.     Bibliotheek - goedkeuring Bibart-jaarverslag en -jaarrekening 2014

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1.   Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de weelderige plantengroei in de Papestichel te Appelterre en de onkruidverwijdering 2015

AP2.   Voorstel van raadslid Werner Somers tot invoering van een verplichting voor de leden van het college van burgemeester en schepenen om nevenfuncties openbaar te maken

AP3.   Voorstel van raadslid Werner Somers om op 21 september 2015 het oud stadhuis te bevlaggen met de Nederlandse driekleur ter herdenking van de 200ste verjaardag van de inhuldiging van koning Willem I te Brussel

AP4.   Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester met betrekking tot de GAS-boetes in Ninove

AP5.   Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche met betrekking tot moeilijk leesbare of zelfs ontbrekende huisnummers

AP6.   Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van communicatie met betrekking tot het inzagerecht van raadsleden in plannen en dossiers van in uitvoering zijnde werken


Contact informatie