GR20150910 AP7. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van cultuur inzake de stand van zaken en uitwerking van de "Leaderprojecten Ninove"(datum van publicatie 23/09/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie

 

Sedert 2013 werden er in het kader van het “ Leaderproject Ninove “ diverse voorbereidende vergaderingen gehouden met een aantal dorpsafgevaardigden van de deelgemeenten Aspelare, Nederhasselt, Voorde , Denderwindeke en Lieferinge. Uit het verslag van de laatste vergadering d.d. 12/05/2015 blijkt dat een aantal zaken reeds werden gerealiseerd.

Het voormeld verslag van maakt tevens melding van de nog in 2015 uit te voeren werken.

 N-va  Ninove dringt aan op een strikte opvolging van deze dossiers. Alle werken of initiatieven dienen immers in 2015 dienen te worden gerealiseerd. Zo niet dreigen de toegezegde subsidies te vervallen.

 

Vragen:  Kan de schepen een stand van zaken geven van de hierna gestelde initiatieven ?

               Binnen welke termijn kunnen de initiatieven inzake nog niet uitgevoerde projecten alsnog worden gerealiseerd ?  Wat is de reden van eventuele vertragingen in het dossier ?

 

Aspelare: plaatsen kastanje-afsluiting tussen pastorie en speelterrein en tussen speelterrein en boszone  ( voorzien voor de zomer )

Nederhasselt:            aankopen en plaatsing van houten banken, tafels en afvalbakken

                        aankoop en plaatsen van fietsenstaanders

Voorde:          inrichting ontmoetingsruimte  met o.a.:

            aankoop boiler, plafond en wand, muurtegels, leveren en plaatsen branddeur, elektrisch materiaal, materiaal verfwerken, sanitair materiaal

                        aankoop horeca materiaal  met  o.a.:

            aankoop tafels, muurdampkap, wasbak, handdouche, flessenkoeler, gasvuur met oven, frigo

In de marge:  wat is de stand van zaken inzake de te realiseren “overkapping” de welke buiten het leaderproject zou worden gerealiseerd ?

Denderwindeke:         plaatsen van banken

                                    BMX terrein

Lieferinge:     verfraaiing buurthuis”


Contact informatie