GR20150910 AP1. Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de weelderige plantengroei in de Papestichel te Appelterre en de onkruidverwijdering 2015 (datum van publicatie 23/09/2015)

Deze interpellatie wordt verdaagd naar volgende vergadering van de gemeenteraad.


Contact informatie