GR20150618 Punt 9. Secretariaat - TMVW - jaarvergadering - maandag 29 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

 

Gelet op de uitnodiging van 13 mei 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van TMVW op maandag 29 juni 2015 om 11.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de jaarvergadering met volgende agenda:

  1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014
  2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
  3. Verslag van het college van commissarissen
  4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
  5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
  6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreidingen van toetredingen
  7. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolgde diverse toetredingen en uitbreidingen van toetredingen
  8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014-2015
  9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de jaarvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de jaarvergadering van 29 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van TMVW op 29 juni 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

 

 


Contact informatie