GR20150618 Punt 6. Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - woensdag 24 juni 2015 - kennisname agenda (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Gemeentelijke Holding NV in vereffening;

 

Gelet op de uitnodiging van 18 mei 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op woensdag 24 juni 2015 om 14u in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014
  2. Bespreking van de jaarrekening over der periode 01.01.2014-31.12.2014 door de vereffenaars
  3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
  4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014
  5. Vraagstelling;

 

Overwegende dat de algemene vergadering enkel kennis neemt van de agendapunten gelet op de vereffening;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van woensdag 24 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Gemeentelijke Holding in vereffening NV, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel.


Contact informatie