GR20150618 Punt 32. Cultuur - aanstelling van vier stadsfotografen (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2014, waarbij vanaf 2015 een pool van stadsfotografen wordt aangesteld ter opvolging van de stadsdichter en de opdracht van Willie Verhegghe als stadsdichter wordt hervormd tot die van poëzieambassadeur bij allerlei poëzieprojecten;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2015, waarbij van kandidaat-stadsfotografen werd gevraagd een reeks van maximum tien foto’s te maken bij een stadsgedicht van Willie Verhegghe;

 

Overwegende dat achttien mensen reageerden op de oproep om als stadsfotograaf te kandideren;

 

Overwegende dat de achttien ingediende fotoreeksen anoniem werden beoordeeld door leden van de stuurgroep van de kunst- en cultuurraad en leden van de themagroep ‘kunstenbeleid’ van deze adviesraad;;

 

Overwegende dat op basis van deze beoordeling vier mensen werden geselecteerd:

-       Els Huart, Burchtstraat 41, 9400 Ninove

-       Niels Hemmerijckx, Hogeweg 1/ bus 1, 9400 Ninove

-       Sara Lamens, Schalkem 35, 9402 Meerbeke

-       Liesbeth Renneboog, Melkbos 30, 9404 Aspelare

Gelet op de vergadering met deze vier geselecteerde mensen van 31 maart 2015;

 

Gelet op de vergadering met deze vier geselecteerde mensen van 22 april 2015;

 

Gelet op de kunde, het enthousiasme en de gretigheid van de vier geselecteerde mensen om in het project te duiken;

 

Gelet op het voorstel van modelcontract met de vier geselecteerde mensen;

 

 

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

De raad keurt de aanstelling van de volgende stadsfotografen goed:

-       Els Huart, Burchtstraat 41, 9400 Ninove

-       Niels Hemmerijckx, Hogeweg 1/ bus 1, 9400 Ninove

-       Sara Lamens, Schalkem 35, 9402 Meerbeke

-       Liesbeth Renneboog, Melkbos 30, 9404 Aspelare

Artikel 2

 

Het mandaat van de stadsfotografen loopt vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2018.

 

Artikel 3

 

Het modelcontract met de vier stadsfotografen wordt goedgekeurd.


Contact informatie