GR20150618 Punt 31. Cultuur - schenking collectie 'Fabelta' door de heer André De Meyer (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het aanbod van de heer André De Meyer, Kruisveldstraat 84 in Denderwindeke, gepensioneerd directielid van Fabelta, auteur van een boek over de geschiedenis van Fabelta en ‘officieuze archivaris’ van het bedrijf, om zijn verzameling objecten en documenten in verband met Fabelta aan de stad te schenken;

 

Overwegende dat Fabelta een van de belangrijkste bedrijven uit de industriële geschiedenis van onze stad is geweest, dat het bedrijf gedurende vele decennia de skyline van de stad heeft bepaald en dat het bedrijf aan honderden gezinnen een broodwinning heeft verschaft;

 

Overwegende dat het bijgevolg een goede zaak zou zijn als een interessant archief in verband met het bedrijf in het bezit van de stad zou blijven;

 

Overwegende dat er in Ninove geen beleid rond het verwerven en bewaren van erfgoed is, maar dat het archief van de heer André De Meyer voorlopig kan bewaard worden in het stadsarchief en/of de dienst cultuur;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De stad aanvaardt de schenking van hand tot hand door de heer André De Meyer, Kruisveldstraat 84 in Denderwindeke, van zijn verzameling objecten en documenten in verband met Fabelta.


Contact informatie