GR20150618 Punt 14. Secretariaat - TMVS - bijzondere algemene vergadering - maandag 29 juni 2015 - akteneming agenda - stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVS;

 

Gelet op de uitnodiging van 13 mei 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van TMVS op 29 juni 2015 om 13u30;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
  2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
  3. Aanstelling bestuurders
  4. Goedkeuring vergoedingen

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de bijzondere algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van TMVS.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordigers van de stad in de bijzondere algemene vergadering van TMVS op 29 juni 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie