GR20150618 Punt 13. Secretariaat - aanduiding van 2 plaatsvervangers voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS op maandag 29 juni 2015 (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVS;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale TMVS op maandag 29 juni 2015 om 13u30 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat een plaatsvervanger moet worden aangeduid voor deze vergadering en voor de verdere duur van de huidige bestuursperiode;

 

Overwegende dat dat heer Wouter Vande Winkel en mevrouw Katie Coppens worden voorgedragen als plaatsvervangers;

 

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

 

Artikel 1

 

De heer Wouter Vande Winkel en mevrouw Katie Coppens worden aangeduid als plaatsvervangers om deel te nemen aan alle gewone en bijzondere algemene vergaderingen van TMVS voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie