GR20150618 Punt 11. Secretariaat - TMVW - buitengewone algemene vergadering 'partiële splitsing' - maandag 29 juni 2015 - akteneming agenda - stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

 

Gelet op de uitnodiging van TMVW waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ‘partiële splitsing’ van TMVW op 29 juni 2015 om 12.15uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
  2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
  3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met de splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
  4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
  5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
  6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS
  7. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering ‘partiële splitsing’ een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering ‘partiële splitsing’ van TMVW.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering ‘partiële splitsing’ van TMVW op 29 mei 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie