GR20150618 Punt 10. Secretariaat - TMVW - buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging onder voorbehoud van splitsing - maandag 29 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

 

Gelet op de uitnodiging van 13 mei 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering ‘statutenwijzing onder voorbehoud van splitsing’ van TMVW op 29 juni 2015 om 11u30;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Voorstel van statutenwijzing van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
  2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
  3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
  4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
  5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijzing, inclusief de wijziging van het statutair doel;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering ‘statutenwijzing onder voorbehoud van splitsing’ een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering ‘statutenwijzing onder voorbehoud van splitsing’ van 29 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering ‘statutenwijzing onder voorbehoud van splitsing’ van TMVW op 29 juni 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie