GR20150618: Korte agenda (datum van publicatie 30/07/2015)

Politie

1.       Politie - personeel - wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader 

2.       Politie - personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst verkeer

3.       Politie - begrotingsrekening 2014

4.       Politie Ninove - verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - goedkeuring tiende bijakte

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

5.       Secretariaat - Solva - algemene vergadering - maandag 22 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

6.       Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - woensdag 24 juni 2015 - kennisname agenda

7.       Secretariaat - TMVW - aanduiden vertegenwoordiger - 29 juni 2015 - algemene jaarvergadering - buitengewone algemene jaarvergadering "statutenwijziging ovv splitsting" - buitengewone algemene vergadering "splitsing"

8.       Secretariaat - TMVW - aanduiden plaatsvervanger - 29 juni 2015 - algemene jaarvergadering - buitengewone algemene jaarvergadering "statutenwijziging ovv splitsing" - buitengewone algemene vergadering "splitsing"

9.       Secretariaat - TMVW - jaarvergadering - maandag 29  juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

10.     Secretariaat - TMVW - buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging onder voorbehoud van splitsing  - maandag 29  juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

11.     Secretariaat - TMVW - buitengewone algemene vergadering 'partiële splitsing' - maandag 29 juni 2015 - akteneming agenda - stemgedrag vertegenwoordiger

12.     Secretariaat - aanduiding van 2 vertegenwoordigers voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS op maandag 29 juni 2015

13.     Secretariaat - aanduiding van 2 plaatsvervangers voor de bijzondere algemene vergadering  van TMVS op maandag 29 juni 2015

14.     Secretariaat - TMVS - bijzondere algemene vergadering - maandag 29 juni 2015 - akteneming agenda - stemgedrag vertegenwoordiger

 

Personeelsdienst

15.     Personeel - wijziging organogram en personeelsformatie

 

Onderwijs

16.     Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - individueel DBFM-contract - goedkeuring

17.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring

18.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

19.     Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie

20.     Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring

21.     Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring

 

Noodplanning

22.     Noodplanning - aanvaarding BNIP na-tourcriterium 2015

 

Financiën

23.     Jaarrekening OCMW 2014

24.     Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - jaarrekening 2014

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

25.     Ruimtelijke ordening - niet goedkeuring van de zaken van de wegen van de verkavelingsaanvraag V 2015/7 ingediend door Van Melkebeek - Eylenbosch voor gronden gelegen langs Paardeveldstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr 920n3

 

Openbare werken

26.     Openbare werken - herinrichting van de Halsesteenweg (N28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat - samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente - goedkeuring

27.     Openbare werken - rioleringsreglement voor verkavelingen - uitvoeren hydraulische screening en uitbrengen advies door de Watergroep - goedkeuring model van overdracht ten kosteloze titel

28.     Openbare werken - rioleringsreglement voor constructies en gebouwencomplexen - hydraulische screening en de opmaak van het hydraulisch advies door de Watergroep - goedkeuring

 

Mobiliteit

29.     Mobiliteit - Ingebruikname parking Ikorn - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-gebruiksovereenkomst

30.     Mobiliteit - Outer - Berrebroeckstraat 43 - aanbrengen van een gele markering op de boordstenen recht tegenover de woning (Berrebroeckstraat 43) over de volledige lengte van de gevel van de woning - stadswegen

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

31.     Cultuur - schenking collectie 'Fabelta' door de heer André De Meyer

32.     Cultuur - aanstelling van vier stadsfotografen

 

Sport

33.     Sport - interlokale vereniging regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2014 - goedkeuring

34.     Sport - toekennen van een stationeervergunning voor het internationaal na-tour criterium Flanders Cycling Events VZW op 02 augustus 2015

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1.   Interpellatie van raadslid G. D'haeseleer aan de schepen van mobiliteit betreffende de verkeerssituatie in de Fonteinstraat

AP2.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van openbare werken betreffende de aanleg van een voetpad in de Hazeleerstraat

AP3.   Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester betreffende een aantal loontoeslagen voor de vrijwillige brandweerlui

AP4.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van mobiliteit over de stand van zaken m.b.t. het plaatsen van flitspalen aan de scholen

AP5.   Interpellatie van raadslid Guy D'haesleer aan de schepen van informatie over het gebruik van logo en briefpapier van de stad door derden


Contact informatie